Waarom moet u de veerklemmen beslist verwijderen, als de glazen na het inmaakproces zijn afgekoeld?

Omdat nu de veerdruk van de klemmen volledig wordt vervangen en daardoor overbodig geworden is door de natuurwettelijke sluitingskracht van de buitendruk van de lucht. Als u de klemmen niet zou verwijderen, zou u helemaal niet kunnen controleren (door het deksel aan te raken) of het glas op de juiste manier is ingemaakt en gesloten. Deze heel eenvoudige, maar voor de huisvrouw zo belangrijke sluitingscontrole door de zog. „deksel-aanraakproef“ is overigens ook niet mogelijk, als u glazen gebruikt met schroefdeksels of klembeugelsluitingen, zoals bij de vroegere bierflessen of met dergelijke mechanisch werkende sluitingsvoorzieningen.

Is er nog een andere reden, waarom WECK voor het gebruik in de huishoudens geen inmaakglazen met mechanische sluitingsvoorzieningen levert?

In het geval dat een glasinhoud om de een of andere reden bederft, moeten de gistgassen het deksel omhoog kunnen duwen, zodat dit los op het glas ligt. Dit waarschuwingssignaal is zo duidelijk en opvallend, dat het de beste manier is om aan te tpnen dat het voedsel niet gezond meer is. Op grond van deze heel belangrijke reden voor de persoonlijke veiligheid, heeft de firma WECK steeds geweigerd, voor het gebruik in de huishoudens, inmaakglazen te leveren met mechanische sluitingsvoorzieningen.