Mislukkingen door technische fouten

a) Glas, deksel of inmaakring vertonen kleine fouten of beschadigingen, die u van te voren niet hebt opgemerkt (heerlees succesregel nr 1).
Wat moet u doen? Zulke glazen gaan meestal al tijdens het afkoelen of kort daarna open. De inhoud is dan nog goed en kan meteen worden verbruikt of na vervanging van de beschadigde delen, opnieuw worden ingemaakt met de in het recept voorgeschreven tijd en temperatuur.

b) De universeelbeugel was niet op de juiste manier gespannen of had zijn veerkracht verloren. Zulke glazen zijn al meteen na het inmaakproces open.
Wat moet u doen? Zie hierboven onder a.

c) Deksel of glas krijgen tijdens het koken of het afkoelen een barst (zeer zelden).
Wat moet u doen? Zie hierboven onder a.

Als de inmaakring zijn functie als dichting verliest

a) De inmaakring was kwalitatief wel goed, maar was niet op de juiste manier gespannen; of hij werd tijdens het kookproces naar buiten geduwd, omdat het glas te hoog was gevuld . Wat moet u doen? Zie 1.a.

b) Bij het inmaken van vlees en worst, kan het gebeuren dat er als gevolg van te sterk koken of te hoog vullen van het inmaakglas (zie ook succesregel nr 6), warm vet bij de inmaakring uit het glas wordt geduwd. Warm vet tast de inmaakring aan en kan een zog. schijnsluiting bewerkstelligen, omdat glas, deksel en inmaakring aan elkaar vast plakken.

Wat moet u doen? Als de glazen meteen tijdens het afkoelen zijn opengegaan, zie 1.a. Als de glazen pas later zijn opengegaan, of als u dit pas later hebt gemerkt (vooral bij vlees en worst). Inhoud beslist weggooien.

Als er tijdens het inmaakproces fouten worden begaan

De in het kookboek voorgeschreven temperatuur en/of kooktijd werd niet aangehouden (succesregel nr 16) of de thermometer heeft niet juist aangegeven (succesregel nr 14), zodat in het glas niet alle bacteriën zijn gedood. Na enkele dagen of ook wel eens na enkele weken, ontstaan er verrottingsgassen, die het deksel tenslotte omhoog duwen.

De inhoud is bedorven en moet worden weggegooid.

Door fouten in het inmaakgoed

a) Als de inhoud (groenten of fruit)verkeerd, b.v. overmatig of te laat is bemest.

b) Als het in abnormale weersomstandigheden rijp is geworden, zowel b.v. snelrijpheid door hoge zomertemperaturen of narijpheid door lang aanhoudende regen.

c) Als vruchten of groenten, bij de oogst of tijdens hun vervoer te lang in de zon hebben gelegen en als gevolg daarvan al lichtjes gisten.

Onder de gevallen a, b en c valt nog op te merken, dat de in het receptendeel van dit boek voorgeschreven verhittingstijden en temperaturen natuurlijk voor normale, goede inmaakprodukten zijn bestemd. Het gebruik van inmaakprodukten, zoals die beschreven onder a, b en c is altijd een risico en al naar gelang de toestand van de goederen, zou de kooktijd beduidend moeten worden verlengd, en de temperatuur verhoogd.

Wat moet u doen? Als zulke glazen tijdens het afkoelen opengaan, meteen gebruiken! Als ze later opengaan, inhoud beslist weggooien.

d) Aan het verse inmaakgoed zaten schimmels of sporen, die meestal slechts bij 100°C worden gedood. (Zie blz. 15 en succesregel nr 2) Zij vermeerderen zich in het gesloten glas, zolang daar zuurstof aanwezig is en vormen min of meer een groot schimmelgazon.

In dergelijke gevallen de inhoud van het glas weggooien, want de toxine afkomstig van de schimmel in het sap is zeer gevaarlijke voor de gezondheid en kan aanleiding geven tot ernstige ziektes (Zie hoofdstuk over suiker en schimmel, blz. 32).

Afsluitende conclusie en waarschuwing

Als u bij de „deksel-aanraakproef“ of later bij gebruik, een glas met los opliggend deksel tegenkomt, dan is dat altijd een waarschuwingssignaal! Vooral bij eiwit-bevattende groenten, zoals bonen en erwten, maar ook bij vlees en worst, moet u dan heel voorzichtig zijn, omdat het beginstadium van het bederven van die inmaakgoederen niet altijd waarneembaar is voor de menselijke geur en smaak. Daarom bestaat er dan risico van levensgevaarlijke vergiftigingen. De inhoud van zulke glazen in geen geval gebruiken.

Lees meer

Als u, om in te maken, glazen met verschillende sluitingssystemen gebruikt, b.v. industrieconservenglazen, moet u in het belang van uw persoon-lijke veiligheid het volgende niet vergeten: alleen inmaakglazen, die door de natuurlijke buitendruk van de lucht sluiten, m.a.w. volgens het beproefde systeem van WECK, geven u het waarschuwingssignaal van het los opliggend deksel.

Glazen met mechanische sluitingen (b.v. met schroefdeksels of klembeugelsluitingen) geven dit waarschuwingssignaal niet of niet zo duidelijk en opvallend, dat ook kinderen of onervaren personen dit kunnen herkennen.

Lees minder